Tigumiaqtunik Aaniqtuqaqqan

Publication Date
November 27th, 2014

Havaktiuyuq tigumiaqtun 5 gallanik gaasinik puuqmik mihingnautiqarniaqtun qitiqminun. Tamna havaktiuyuq aulahimaaqtuq havakhunik havaktauvikharnik havaguikhimalikhunilu mihigiinaliqhugu qitini ingataqpalialihunilu. Tamna havaktiuyuq munarhiliakhimavaktun ilitugipkaktauhimayuq taima qitiqliuliqtuq qitiqmini. Taima havagungnaiqhuni siksinik ublunik aannirman. Tamna WCCS-kut angirutigivakhimayaingit aanniaqtunik ihuaqhaidjutikharnik maniktaqtukhauyuqlu taima havagungnaikpangman talvuuna havaamingni.