Iukkaqtut Mayugautimit

Publication Date
November 27th, 2014

Ihuaqhaitillutik utuqqangnguyumik igluqpamik, malruuq havaktut nipitiriyut qan’ngani iluani igluqpaup, havakhutik mayugautini. Nutqanggakaffuktutlu. Atauhiq havakti taunungngauyuq uqaqvigiumaplugit aadlat havaqatigiyait. Aipa havaqatigiyaa, igluliuqtiungnguyuq hitamani uqiuni, ihumayuq mayugaukkammiittumayuq, nuutikhuni ikhivayaami qan’nganiittumi tunmiraqmi.