Iukkaqtut Mayugautimit

Publication Date: 
November 27 / 2014

Ihuaqhaitillutik utuqqangnguyumik igluqpamik, malruuq havaktut nipitiriyut qan’ngani iluani igluqpaup, havakhutik mayugautini. Nutqanggakaffuktutlu. Atauhiq havakti taunungngauyuq uqaqvigiumaplugit aadlat havaqatigiyait. Aipa havaqatigiyaa, igluliuqtiungnguyuq hitamani uqiuni, ihumayuq mayugaukkammiittumayuq, nuutikhuni ikhivayaami qan’nganiittumi tunmiraqmi.