Aghaluutituqtunut Munaqhiyuq Inuk

Publication Date
January 12th, 2015

Aghaluutituqtunut Munaqhiyuq Havakti (TCP) havaanga aghaluutituqtunut munaqhiyuq uvalu naunaiyaqhugit havaat uvani havakvikni munagiblugit inuit uvalu havaktut aaniqnaitumik.