Havagiami Haniani Alruyat - Nunatiaq

Publication Date: 
December 01 / 2014

Kivluitilugit nauniqnik napaaqtuniklu alruyaqaqviuyumut apqutauyumik, havakti kipihiyuq napaaqtumik ulrutitugu ikumayumut alruyaqmut qulaaruqtunik. Alruyaq iukaqmat maniqamut, quaqhalaknaqtuq aulahimayuq aalamut havaktimut haniani havakviuyup. Aktuqtauyuq havakti alruyanit uutikhimayuq kuaqhalaaqhunilu akturamiuk alruyaqtunitut ihuaqutauyuq.